Ju jitsu zveza Slovenije bo, v skladu z letnim programom dela, izvedla licenciranje strokovnih kadrov iz področja ju jitsa ter polaganje. 
 
Aktivnosti bodo potekale v soboto, 22.06.2019, v prostorih Policijske akademije, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana – Šmartno. 
 

Program: 

Od     do       Vsebina                               Izvajalec 
8:30   10:00  Tehnike metov                     dr. Samo Masleša 
10:00 10:15  Odmor  
10:15 11:45  Tehnike metov                     dr. Samo Masleša 
11:45 12:00  Odmor  
12:00 13:30 Tehnike brc in udarcev        Matej Kabaj, prof. š.v.  
 
13:30 15:30 Izpiti za višje stopnje pasov Komisija za polaganje pasov 
 
 
Vljudno prosimo za prijavo udeležencev do 10.06.2019.