Spoštovani, zgodovinski kotiček pripravljamo v obliki e-zbornika, ki pa je še v izdelavi in še ni pripravljen za objavo.