jjzs logoV skladu z letnim koledarjem in na podlagi 2. odstavka Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v ju-jitsu (12.12.2020) JJZS razpisuje tečaj licenciranja za 1. in 2. stopnjo strokovne usposobljenosti, ki bo izveden 9.12.2023 v Ljubljani.

Vsebine na predmetniku (skupaj 9 ur):

  1. Načrtovanje in izvedba vadbe.
  2. Letni načrt vadbe.

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zveze (OKS-ZŠZ), Slovensko olimpijsko Akademijo, Evropskim fair play gibanjem (EFPM) in drugimi organi in organizacijami program strokovnega izpopolnjevanja zajema tudi vsebine športnega fair-playa, etike in integritete v športu, preprečevanja prirejanja rezultatov, preprečevanje diskriminacije in rasizma ter zaščito športnikov pred nadlegovanjem in zlorabami. Omenjene vsebine bodo izvedene v dogovoru z nosilcem usposabljanja.

Oblika izvedbe: predavanja v živo ali na daljavo (obliko in način določi nosilec predmeta).

Pogoji za pristop k licenciranju:

  1. Pridobljena strokovna usposobljenost za 1. ali 2. stopnjo v ju-jitsu.
  2. Predloženo veljavno potrdilo o uspešno zaključenem anti-doping izobraževanju na spletni platformi ADEL (vstop je mogoč na spletni strani slovenske protidopinške organizacije SLOADO, sloado.si, izberete tečaj za trenerje vrhunskih športnikov, namenjen trenerjem vseh kategorij športnikov).

Pogoji za izdajo potrdila o uspešno opravljenem licenciranju:

  1. Aktivna udeležba v obsegu predpisanega programa.
  2. Plačilo tečaja (po prejetem predračunu ali računu) po veljavnem ceniku JJZS.

Licenca začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po opravljenem strokovnem izpopolnjevanju in velja 2 leti.  

Prijave za licenciranje pošljite Komisiji za usposabljanje in licenciranje, na e-poštni naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kamor lahko naslovite tudi vprašanja, vezana na veljavnost licence oziroma stopnjo usposobljenosti.

ROK za prijave je 18.11.2023.

Zavedajoč se dejstva, da imajo strokovni delavci obveznosti doma in v tujini, bodo glede na potrebe in izkazan interes razpisani dodatni termini licenciranja oziroma bo komisija razpisala dodatne vsebine, ki se bodo upoštevale za izvedbo licenciranja.